Rådgivning BI och Analytics

Jag erbjuder rådgivning och konsulttjänster framförallt inom områdena Data Analytics och Business Intelligence med inriktning på realisering av värde och nytta. Oavsett vilken teknologi ni använder hjälper jag er att uppnå resultat med er satsning på BI och Analytics och kontinuerligt förbättra dem.

Exempel på uppdragstyper:

Business case – Behöver ni hjälp med beslutsunderlag och business case inför en satsning på BI och Analytics? Jag kan helt eller delvis stötta denna process med exempelvis solution workshops, definition av värdedrivare och ROI-beräkningar.

Kalibrering av befintlig BI och Analytics – Över tid tappar många tillämpningar i användning, vilket är ett tecken på att de ursprungliga behoven eller andra förutsättningar har förändrats och tillämpningen inte längre levererar samma värde. Jag hjälper er att åtgärda detta genom att på olika sätt kalibrera eller ersätta.

Adoption services – När lösningarna har rullats ut handlar det om att säkerställa att de används av den tilltänkta målgruppen för att nytta och värde skall kunna skapas. Detta sker inte alltid per automatik. Jag hjälper till att få det att hända med hjälp av rätt typ av utbildning, löpande förankring och andra åtgärder anpassade till den aktuella situationen.

Applikationsutveckling / Prototyping – En av de största anledningarna till att projekt inom BI och Analytics ofta misslyckas är att de som skall använda lösningarna inte har varit tillräckligt involverade i framtagandet. Jag har lång erfarenhet av att tillsammans med verksamheten ta fram träffsäkra prototyper och helt färdiga applikationer som fångar de faktiska behoven och ingenting annat.